Vietnam Digital
Marketing

Trends 2021

Cẩm nang định hướng, soi đường để Marketer Việt “hồi sinh” trong năm 2021. Đây là báo cáo đầu tiên và lớn nhất của cộng đồng Digital Marketing tại Việt Nam hiện nay.

Vietnam Digital
Marketing Trends

Cẩm nang định hướng, soi đường để Marketer Việt “hồi sinh” trong năm 2021. Đây là báo cáo đầu tiên và lớn nhất của cộng đồng Digital Marketing tại Việt Nam hiện nay.
Vietnam Digital Marketing Trends 2021 (VDMT2021) là báo cáo đầu tiên và lớn nhất của cộng đồng Digital Marketing tại Việt Nam hiện nay. Báo cáo này được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Marketing tại Việt Nam và dành riêng cho người dùng Việt Nam. VMDT2021 sẽ là cuốn cẩm nang định hướng, soi đường cho cộng đồng doanh nhân, C-LEVEL, Marketer Việt Nam “hồi sinh” trong năm 2021.

Báo cáo trong tay,
Bạn sẽ có gì?

Cẩm nang định hướng, soi đường để Marketer Việt “hồi sinh” trong năm 2021. Đây là báo cáo đầu tiên và lớn nhất của cộng đồng Digital Marketing tại Việt Nam hiện nay.
Vietnam Digital Marketing Trends 2021 (VDMT2021) là báo cáo đầu tiên và lớn nhất của cộng đồng Digital Marketing tại Việt Nam hiện nay. Báo cáo này được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Marketing tại Việt Nam và dành riêng cho người dùng Việt Nam. VMDT2021 sẽ là cuốn cẩm nang định hướng, soi đường cho cộng đồng doanh nhân, C-LEVEL, Marketer Việt Nam “hồi sinh” trong năm 2021.

Bản đồ Digital Marketing
tổng quan

Là báo cáo đầu tiên và lớn nhất của cộng đồng Digital Marketing tại Việt Nam hiện nay. Báo cáo này được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Marketing tại Việt Nam và dành riêng cho người dùng Việt Nam. VMDT2021 là cuốn cẩm nang định hướng, soi đường cho cộng đồng doanh nhân, C-LEVEL, Marketer Việt Nam “hồi sinh” trong năm 2021.

La bàn định hướng
hành động

Nắm bắt các xu hướng mới, đã và đang thành công ở Việt Nam từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, triển khai hiệu quả cho năm 2021. Đặc biệt giảm sự phụ thuộc vào 01 kênh như Facebook, có thêm nhiều kênh, giải pháp mới phù hợp với năng lực, khách hàng tiềm năng cũng như thị trường hiện nay như Tiktok, Social commerce, Chatbot,…

Gợi ý nguồn lực
thực thi

Báo cáo cũng chỉ ra những bài học, gợi ý giải pháp cụ thể kèm theo những đơn vị triển khai uy tín về SEO, Google, Facebook, Tiktok, Social commerce, affiliate… để doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng hoặc hợp tác hiệu quả.

Các chuyên gia đánh giá gì về Digital Report?

Mr. John Lee

Mr. John Lee

CEO at Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Consectetur cras etiam in massa eleifend auctor. Pellentesque malesuada donec massa cursus sapien. At in amet, condimentum tellus dolor. Rhoncus ac adipiscing placerat amet non. Sit metus placerat arcu, est sociis elit vel a. Diam, amet iaculis cras eu ullamcorper. In pretium magnis pellentesque odio mauris eget fringilla non.
Mr. Mark Right

Mr. Mark Right

CEO at Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Consectetur cras etiam in massa eleifend auctor. Pellentesque malesuada donec massa cursus sapien. At in amet, condimentum tellus dolor. Rhoncus ac adipiscing placerat amet non. Sit metus placerat arcu, est sociis elit vel a. Diam, amet iaculis cras eu ullamcorper. In pretium magnis pellentesque odio mauris eget fringilla non.
Mrs. Majia Lissa

Mrs. Majia Lissa

CEO at Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Consectetur cras etiam in massa eleifend auctor. Pellentesque malesuada donec massa cursus sapien. At in amet, condimentum tellus dolor. Rhoncus ac adipiscing placerat amet non. Sit metus placerat arcu, est sociis elit vel a. Diam, amet iaculis cras eu ullamcorper. In pretium magnis pellentesque odio mauris eget fringilla non.

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm
Digital Report?

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm Digital Report?

Thông tin tiêu biểu

Bản đồ Digital Marketing
tổng quan

Bản đồ Digital Marketing
tổng quan

Bản đồ Digital Marketing
tổng quan

Đơn vị thực hiện

 :
 :
 :
 :

Đơn vị tài trợ

Bảo trợ thông tin

 :
 :

Nhóm chuyên gia

 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :

Đơn vị cố vấn

 :
 :
 :
 :
 :

Đăng ký nhận tin

(Nút tắt chỉ hoạt động trong trạng thái đang phát triển)