Nâng cao hiệu suất hệ sinh thái khởi nghiệp

Thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu cung cấp cho các nhà lãnh đạo chính sách đổi mới tại địa phương sự rõ ràng, động lực và chiến lược để giúp họ tập trung hành động
Với hơn 100 khách hàng trên sáu lục địa ở hơn 45 quốc gia cho đến nay, Startup Genome là tổ chức tư vấn chính sách và nghiên cứu hàng đầu thế giới cho các cơ quan nhà nước và tư nhân, cam kết thúc đẩy sự thành công của hệ sinh thái khởi nghiệp của họ. Sứ mệnh và tác động của chúng tôi bắt nguồn từ hơn một thập kỷ nghiên cứu độc lập với dữ liệu về ba triệu công ty trên hơn 280 thành phố.

Core team

Nhóm của chúng tôi tập hợp sự kết hợp của các doanh nhân, chuyên gia chính sách, nhà khoa học dữ liệu và các nhà xây dựng cộng đồng từ mọi nơi trên thế giới.

JF Gauthier

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành

Doanh nhân nối tiếp ở Thung lũng Silicon và Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Startup Genome. Ông là tiếng nói hàng đầu thế giới về phát triển hệ sinh thái đổi mới, đã tư vấn cho hơn 100 chính phủ và các quan hệ đối tác công tư trên 35 quốc gia.

Ông đã thành lập năm doanh nghiệp và lãnh đạo những doanh nghiệp khác trên khắp hai lục địa và ba lĩnh vực (Công nghệ, Khoa học Đời sống và Cleantech), đạt được hai lần xuất cảnh cộng một ở giai đoạn mở rộng quy mô. Ông cũng là một nhà đầu tư thiên thần tích cực và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp, cố vấn cho IBM, Cisco, Agilent / HP, J&J và Abbott cho công ty của Kim Clark (cựu hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard) cùng với Clayton Christensen và các nhà lãnh đạo tư tưởng khác. MBA của Harvard.

JF Gauthier

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành

Doanh nhân nối tiếp ở Thung lũng Silicon và Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Startup Genome. Ông là tiếng nói hàng đầu thế giới về phát triển hệ sinh thái đổi mới, đã tư vấn cho hơn 100 chính phủ và các quan hệ đối tác công tư trên 35 quốc gia.

Ông đã thành lập năm doanh nghiệp và lãnh đạo những doanh nghiệp khác trên khắp hai lục địa và ba lĩnh vực (Công nghệ, Khoa học Đời sống và Cleantech), đạt được hai lần xuất cảnh cộng một ở giai đoạn mở rộng quy mô. Ông cũng là một nhà đầu tư thiên thần tích cực và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp, cố vấn cho IBM, Cisco, Agilent / HP, J&J và Abbott cho công ty của Kim Clark (cựu hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard) cùng với Clayton Christensen và các nhà lãnh đạo tư tưởng khác. MBA của Harvard.

JF Gauthier

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành

Doanh nhân nối tiếp ở Thung lũng Silicon và Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Startup Genome. Ông là tiếng nói hàng đầu thế giới về phát triển hệ sinh thái đổi mới, đã tư vấn cho hơn 100 chính phủ và các quan hệ đối tác công tư trên 35 quốc gia.

Ông đã thành lập năm doanh nghiệp và lãnh đạo những doanh nghiệp khác trên khắp hai lục địa và ba lĩnh vực (Công nghệ, Khoa học Đời sống và Cleantech), đạt được hai lần xuất cảnh cộng một ở giai đoạn mở rộng quy mô. Ông cũng là một nhà đầu tư thiên thần tích cực và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp, cố vấn cho IBM, Cisco, Agilent / HP, J&J và Abbott cho công ty của Kim Clark (cựu hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard) cùng với Clayton Christensen và các nhà lãnh đạo tư tưởng khác. MBA của Harvard.

JF Gauthier

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành

Doanh nhân nối tiếp ở Thung lũng Silicon và Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Startup Genome. Ông là tiếng nói hàng đầu thế giới về phát triển hệ sinh thái đổi mới, đã tư vấn cho hơn 100 chính phủ và các quan hệ đối tác công tư trên 35 quốc gia.

Ông đã thành lập năm doanh nghiệp và lãnh đạo những doanh nghiệp khác trên khắp hai lục địa và ba lĩnh vực (Công nghệ, Khoa học Đời sống và Cleantech), đạt được hai lần xuất cảnh cộng một ở giai đoạn mở rộng quy mô. Ông cũng là một nhà đầu tư thiên thần tích cực và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp, cố vấn cho IBM, Cisco, Agilent / HP, J&J và Abbott cho công ty của Kim Clark (cựu hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard) cùng với Clayton Christensen và các nhà lãnh đạo tư tưởng khác. MBA của Harvard.

JF Gauthier

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành

Doanh nhân nối tiếp ở Thung lũng Silicon và Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Startup Genome. Ông là tiếng nói hàng đầu thế giới về phát triển hệ sinh thái đổi mới, đã tư vấn cho hơn 100 chính phủ và các quan hệ đối tác công tư trên 35 quốc gia.

Ông đã thành lập năm doanh nghiệp và lãnh đạo những doanh nghiệp khác trên khắp hai lục địa và ba lĩnh vực (Công nghệ, Khoa học Đời sống và Cleantech), đạt được hai lần xuất cảnh cộng một ở giai đoạn mở rộng quy mô. Ông cũng là một nhà đầu tư thiên thần tích cực và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp, cố vấn cho IBM, Cisco, Agilent / HP, J&J và Abbott cho công ty của Kim Clark (cựu hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard) cùng với Clayton Christensen và các nhà lãnh đạo tư tưởng khác. MBA của Harvard.

JF Gauthier

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành

Doanh nhân nối tiếp ở Thung lũng Silicon và Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Startup Genome. Ông là tiếng nói hàng đầu thế giới về phát triển hệ sinh thái đổi mới, đã tư vấn cho hơn 100 chính phủ và các quan hệ đối tác công tư trên 35 quốc gia.

Ông đã thành lập năm doanh nghiệp và lãnh đạo những doanh nghiệp khác trên khắp hai lục địa và ba lĩnh vực (Công nghệ, Khoa học Đời sống và Cleantech), đạt được hai lần xuất cảnh cộng một ở giai đoạn mở rộng quy mô. Ông cũng là một nhà đầu tư thiên thần tích cực và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp, cố vấn cho IBM, Cisco, Agilent / HP, J&J và Abbott cho công ty của Kim Clark (cựu hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard) cùng với Clayton Christensen và các nhà lãnh đạo tư tưởng khác. MBA của Harvard.

Đơn vị thực hiện

 :
 :
 :
 :

Đơn vị tài trợ

Liên hệ với chúng tôi

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy cộng tác là cốt lõi của hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển nhanh nhất. Chúng tôi làm việc với các tổ chức hiểu rằng tham gia vào nền kinh tế khởi nghiệp toàn cầu là chìa khóa để thúc đẩy đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.